SKAPER GODE OPPLEVELSER DIGITALT

HVORFOR VELGE DIGIPLUS?

Økt bruk av hjemmekontor og digitale team skaper utfordringer knyttet til relasjonsbygging, ensomhet, samarbeid, samt det å skape en følelse av identitet, fellesskap og kultur. Det går utover produktivitet og læring til de ansatte.

Digiplus leverer tjenester som imøtegår disse utfordringene.

VÅRE TJENESTER

Relasjon

Vi har utviklet aktiviteter som vil styrke relasjonen mellom deltakerne. Det vil gi økt tillit, trivsel og trygghet – og vil danne basis for en god digital kulturbygging.

Interaksjon

Tilpassede aktiviteter for å styrke interaksjon vil forbedre samarbeid, engasjement og trivsel.

 

Organisering

Det tradisjonelle og det virtuelle rommet krever forskjellige tilnærmingsmetoder for å sikre engasjement og motivasjon. Vi benytter vår erfaring med digital undervisning og arbeid til å rådgi våre kunder.

HVEM ER VI?

Vi er et team bestående av kreative, løsningsorienterte og leveransedyktige personer. Vi er bredt sammensatt både når det kommer til utdanning, nettverk, arbeidserfaring, alder og geografisk bosted. Dette drar vi nytte av i vårt arbeid!

Kontakt

post@digiplus.no

+47 459 11 595

Org nr 928 127 745

Sosiale medier

Digiplus.no

Digiplus.no

Digiplus.no

Hvorfor Digiplus?

Våre tjenester

Våre kunder

Om oss

All rights resverved I Digiplus